VDO logo

INWIN 1DDW265AU20015

Power Supply

IP-S265AU7-2, 1U Flex 265W, 80 Plus Bronze

VDO Distributor - Nhà phân phối hạ tầng Công nghệ thông tin & Viễn thông hàng đầu Việt Nam

earth icon

Website: www.vdo.vn

1900 0366

Sản phẩm liên quan