VDO logo

INWIN 2RAKFB002900

Fan

Sanyo Denki, 9GV0412P3J03, 40*40*28mm, L280, 14700RPM + fan holder & mesh

VDO Distributor - Nhà phân phối hạ tầng Công nghệ thông tin & Viễn thông hàng đầu Việt Nam

earth icon

Website: www.vdo.vn

1900 0366

Sản phẩm liên quan