VDO logo

INWIN 2RAKFB005401

Fan

NMB, 04028DA-12P-AU, 40*40*28mm, L200, 14500RPM + fan holder & mesh

VDO Distributor - Nhà phân phối hạ tầng Công nghệ thông tin & Viễn thông hàng đầu Việt Nam

earth icon

Website: www.vdo.vn

1900 0366

Sản phẩm liên quan