VDO logo

INWIN 3RAMFB010801

Fan

40 x 28mm PWM fan, 14500RPM

VDO Distributor - Nhà phân phối hạ tầng Công nghệ thông tin & Viễn thông hàng đầu Việt Nam

earth icon

Website: www.vdo.vn

1900 0366

Sản phẩm liên quan