VDO logo

INWIN 2RAKFB008200

Fan

NMB, 3110KL-04W-B86, 80*80*25mm, L150, 4500R + fan mesh

VDO Distributor - Nhà phân phối hạ tầng Công nghệ thông tin & Viễn thông hàng đầu Việt Nam

earth icon

Website: www.vdo.vn

1900 0366

Sản phẩm liên quan