VDO logo

INWIN 2RAKIC023500

Fan

R Series 5.25" Cover Fan BKT with NMB 40*40*28mm fan

VDO Distributor - Nhà phân phối hạ tầng Công nghệ thông tin & Viễn thông hàng đầu Việt Nam

earth icon

Website: www.vdo.vn

1900 0366

Sản phẩm liên quan