VDO logo

INWIN 3RAMFBAVW002

Fan

MGT8012ZB-W25, 80*80*25, L150, 4200RPM

VDO Distributor - Nhà phân phối hạ tầng Công nghệ thông tin & Viễn thông hàng đầu Việt Nam

earth icon

Website: www.vdo.vn

1900 0366

Sản phẩm liên quan