VDO logo

INWIN 2RAKIH012700

PCI Slot

Full Height PCI Slot x 3 with Rear PCI Card Holder

VDO Distributor - Nhà phân phối hạ tầng Công nghệ thông tin & Viễn thông hàng đầu Việt Nam

earth icon

Website: www.vdo.vn

1900 0366

Sản phẩm liên quan